Baza

Ważne linki

Strona WWW Opis
wojaszowka.pl Informacje ogólne o gminie, w tym także o turystyce. Mowa tutaj o najważniejszych szlakach i scieżkach turystycznych, zabytkach oraz Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym. Wspomniane jest tu również o kilku gospodarstwach agroturystycznych działających na terenie gminy.
wojaszowka.bip.krosoft.pl Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wojaszówka, gdzie znajdziemy informacje na temat planu zagospodarowanie przestrzennego, ochrony środowiska oraz strategii rozwoju gminy na najbliższe lata.
wojaszowka.bip.gov.pl Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z wyszczególnieniem Kształtowania i ochrony zasobów przyrodniczych oraz krajobrazowych.
rzeszow.stat.gov.pl/wojaszowka Podstawowe dane statystyczne gminy, w tym struktura dochodów i wydatków budżetu gminy.
lgdleader.itl.pl Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania zajmująca się pozyskaniem funduszy unijnych na rozwój inicjatyw na terenie gmin wchodzacych w skład Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Do takich inicjatyw nalezą m.in. turystyczna z infrastrukturą turystyczną, ochrona dziedzictwa. Działalność opiera się na programie LEADER.
parkikrosno.pl Podstawowe informacje na temat zabytków i przyrody Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.
strzyzow.krosno.lasy.gov Czarnorzecko-Strzyzowski Park Krajobrazowy - informacje ogólne.

Baza