Baza

Inwentaryzacja obiektów przyrody nieożywionej na terenie gminy Wojaszówka

Objaśnienia tabeli waloryzacji obiektów

Tutaj chciałbym skupić swoją uwagę na objaśnienie waloryzacji obiektów przyrody nieożywionej, zawartej w kwestionariuszu. Podane tam w tabeli punkty stanowia wartość maksymalną, jaką można uzyskać. Warto wspomnieć na czym dokładnie punktacja polega i jakie konkretnie rzeczy składają się na poszczególne kierunki waloryzacji.

Waloryzacja obiektów geoturystycznych jest wykonana w oparciu o artykuł "Metodyka waloryzacji geostanowisk beskidzkich pod względem ich dostępności i warunków naukowo - dydaktycznych" autorstwa P. Franczaka, skąd pochodzi tabela.
Kryterium Cecha Wartość punktowa
Wartość naukowa
Unikalnośc stanowiska w skali regionalnej Unikatowe stanowisko w skali regionalnej 3
Istotne zjawisko w skali regionalnej 2
Znaczenie lokalne 1
Brak znaczenia 0
Unikalnośc stanowiska w skali krajowej Istotne stanowisko w skali krajowej 1
Stanowisko nie posiadające znaczenia w skali kraju 0
Różnorodność reprezentowanych zagadnień geomorfologicznych Reprezentuje dużą ilość zagadnień geomorfologicznych 3
Reprezentuje kilka zagadnień geomorfologicznych 2
Reprezentuje pojedyńcze zagadnienie geomorfologiczne 1
Różnorodność reprezentowanych zagadnień geologicznych Reprezentuje dużą ilość zagadnień geologicznych 3
Reprezentuje kilka zagadnień geologicznych 2
Reprezentuje pojedyńcze zagadnienie geologiczne 1
Stopień rozpoznania naukowego Duża ilość publikacji; w tym o zasięgu krajowym i międzynarodowym 3
Kilka publikacji; w tym o zasięgu krajowym 2
Pojedyńcze publikacje o zasięgu regionalnym 1
Brak publikacji 0
Wartość dydaktyczna
Ilość reprezentowanych zagadnień dydaktycznych Posiada dużą ilość zagadnień dydaktycznych 2
Posiada kilka zagadnień dydaktycznych 1
Nie posiada zagadnień dydaktycznych 0
Stan przedstawienia dydaktycznego obiektu Wykonane tablice informacyjne; informacje przedstawione w sposób zrozumiały dla przeciętnego turysty 2
Wykonane tablice informacyjne; informacje przedstawione w sposób bardzo specjalistyczny 1
Brak przedstawienia dydaktycznego obiektu 0
Wartość dodana
Wartość ekologiczna W obrębie obiektu występują siedliska cennej flory bądź fauny 1
Brak dodatkowych wartości ekologicznych 0
Wartość kulturowa W obrębie stanowiska mieszczą się cenne obiekty kulturowe, bądź stanowi ono cenny obiekt kulturowy 1
Brak dodatkowych wartości kulturowych 0
Wartość wizualna Obiekt o wysokich wartościach wizualnych 1
Obiekt o niskich wartościach wizualnych 0
Wartość przestrzenna
Rozmiary obiektu Duży obiekt; o wymiarach przestrzennych przekraczających 10m 3
Obiekt średniej wielkości; o wymiarach przestrzennych nie przekraczających 10m 2
Niewielki obiekt 1
Wielkość powierzchniowa obiektu Obiekt zajmuje rozległy obszar (>100m2) 3
Obiekt o powierzchni mniejszej od 100m2 2
Obiekt punktowy 1
Dostępność terenowa
Dostępność komunikacją zbiorową Stanowisko dostępne komunikacja zbiorową; kilka kursów w ciągu doby 2
Stanowisko dostępne komunikacją zbiorową; pojedyńcze kursy w ciągu doby 1
Brak dostępności komunikacja zbiorową 0
Położenie względem sieci szlaków turystycznych Stanowisko położone bezpośrednio przy szlaku turystycznym 2
Stanowisko położone w odległości do 500m od szlaku 1
Stanowisko położone z dala od szlaku 0
Położenie względem dróg publicznych Stanowisko położone bezpośrednio przy drodze publicznej 2
Stanowisko położone w odległości do 500m od drogi publicznej 1
Stanowisko położone z dala od dróg publicznych 0
Odległość od obiektów bazy noclegowej Stanowisko położone w odległości do 30 minut marszu od kilku obiektów bazy noclegowejo różnym standardzie oferowanych usług 2
Stanowisko położone w odległości do 30 minut marszu od pojedyńczego obiektu bazy noclegowej 1
Stanowisko znajduje się z dala od obiektów bazy noclegowej 0
Położenie względem innych obiektów turystycznych Stanowisko położone w sąsiedztwie innego interesującego obiektu turystycznego 2
W odległości do 20 minut marszu od obiektu znajdują się inne interesujące obiekty turystyczne 1
W pobliżu stanowiska nie występują inne interesujące obiekty turystyczne 0
Stopień zachowania
Stopień zachowania obiektu Stanowisko zachowane w nienaruszonym stanie 3
Stanowisko nieznacznie przekształcone 2
Stanowisko w znacznym stopniu zdegradowane 1
Zagrożenie obiektu ze strony antropopresji Stanowisko nie będące zagrożone oddziaływaniem człowieka 2
Stanowisko narażone na negatywne skutki oddziaływania człowieka 1
Stanowisko podlegające negatywnym skutkom działalności człowieka 0
Ochrona prawna obiektu Stanowisko podlegające ochronie prawnej, badx znajdujące się na obszarze parku narodowego lub rezerwatu przyrody 1
Stanowisko nie podlegające ochronie prawnej 0
Wartość użytkowa
Możliwość obserwacji wizualnej obiektu Obiekt bardzo dobrze widoczny 2
Średnia widoczność obiektu 1
Brak widoczności obiektu 0
Odległość od innych geostanowisk Stanowisko położone w odległości 10 minut marszu od innego geostanowiska 1
Stanowisko położone z dala od innych geostanowisk 0
Bezpieczeństwo dla osób odwiedzających obiekt Brak zagrożeń dla osób odwiedzających stanowisko 2
Położenie stanowiska na obszarze o niewielkim zagrożeniu dla osób je odwiedzających 1
Położenie stanowiska na obszarze zagrażającym osobom odwiedzającym 0
Baza