Wirtualna Baza Wiedzy Regionalnej

Ujednolicenie informacji dotyczących konkretnego miejsca.

8. MECHANIZM POWSTAWANIA I CELE WIRTUALNEJ BAZY WIEDZY REGIONALNEJ

Ogólny mechanizm powstawania Wirtualnej Bazy Wiedzy Regionalnej (WBWR) powinien składać się z nastepujących czynności:

 1. 1) Zgromadzenia osób, które wezmą udział w projekcie - najlepiej pasjonatów swoich rodzinnych stron z różnych części kraju. Docelowo aby jak możliwie jak najwięcej obszarów było przez takie osoby reprezentowane. Jednakże nie należy bazować tylko i wyłącznie nad osobami pasjonującymi się danym obszarem, gdyż w takim wypadku obłożenie jednostek "wyjściowych" pod względem różnych dziedzin byłoby bardzo nierównomierne. Tu swoje rozważania kieruję do osób, które nie pracuja dziś w swoim zawodzie, a chciałyby sie zając czymś, z czym niegdyś wiązały swoja przyszłość. Obecność takich osób zwiększy efektywność pracy nad projektem.
 2. 2) Utworzenia sieci współpracy na skale regionu oraz kraju - współpraca ta miałaby polegać przede wszystkim na korelowaniu zebranych danych pomiędzy jednostką A a jednostką B (najbardziej newralgicznymi będą obszary graniczne poszczególnych jednostek), np. administracyjnych). Przy korelowaniu zebranych danych najpierw skupilibyśmy się na pograniczu jednostki A z jednostką B. Kiedy już z mniejszych jednostek bylibyśmy w stanie stworzyć jednostkę większą (jak np. z kilku gmin powiat) wówczas postepowalibyśmy analogicznie w stosunku do powiatów, itp. Podobną rzecz można byłoby uczynić w przypadku krain geograficznych, itd.
 3. 3) Sympozji oraz szkoleń dotyczących stopnia szczegółowości i formy opracowanych danych - miałyby sie one odbywać etapami dla poszczególnych grup ludzi.
 4. 4) Pracy w poszczególnych jednostkach wg ustalonych kryteriów - w skład czego wchodziłyby opracowania merytoryczne terenu wraz z elektroniczną forma opracowania danych. Forma ta miałaby charakter dwojaki: wyszukiwania hasłowego oraz części opisowej z ewentualnymi załącznikami (fotografie, schematy, itp.).
 5. 5) Ostatecznego opracowania materiału wraz z ewentualna weryfikacją - polegającym na scaleniu dorobku materialnego poszczególnych jednostek.
 6. 6) Korelacji opracowanych danych wg regionów - na co byłby przygotowany odpowiedni schemat, kładacy szczególny nacisk na ościenne regiony w stosunku do tego, który aktualnie został przygotowany.
 7. 7) Powstania bazy multimedialnej - funkcjonującej w postaci atlasu, na którego mapach (i obszarach) zaznaczone byłyby punkty zależne od ich tematyki i przeznaczenia lub encyklopedii bazującej na "słowie klucz".
 8. 8) Cyklicznej aktualizacji danych - odbywającej się w zależności od stopnia zmienności danej dziedziny, np. w przypadku geologii aktualizacja danych nie byłaby potrzebna w najbliższym czasie, zaś w przypadku zagadnień gospodarczych musiałaby występować swosunkowo często (np. co 2 lata).

Wzamian gruntownego opracowania danych powstałaby Wirtualna Baza Wiedzy Regionalnej (WBWR), z określonymi celami działania:

 1. 1) Funkcjonowania wirtualnej bazy wiedzy na różne tematy z różnych regionów. Baza ta cechowałaby się uporządkowaną wiedzą na dwóch płaszczyznach: hasłowej i opisowej, gdzie wiedza opisowa pojawiałaby się w momencie najechania kursorem na interesujące nas miejsce na mapie.
 2. 2) Wygody w posługiwaniu się. Polegałoby to na wirtualnym przemieszczaniu się po terenie za pomocą nawigacji po wskazanych i opisanych wcześniej interesujących miejscach.
 3. 3) Aktywizacji zawodowej dla osób wykształconych, prowadzącej do zmniejszenia bezrobocia strukturalnego najpierw z racji wykonywanego projektu, a nastepnie z powodu konieczności aktualizowania danych(opis jw.) oraz dokumentacji wszelkich zmian zachodzących w terenie, aktualizacji opisów, fotografii, itp.