Wirtualna Baza Wiedzy Regionalnej

Ujednolicenie informacji dotyczących konkretnego miejsca.

7. EFEKTY OPRACOWANIA DANYCH

Podstawowym efektem opracowania danych byłaby wszechogromna baza danych, dzięki której byłoby możliwe:

  1. - opisanie miejsc z wyszczególnieniem informacji o nich,
  2. - wyszczególnienie miejsc występowania danych zjawisk, w zależności od tematyki (tutaj ważne byłoby merytoryczne istnienie danego miejsca,
  3. - mapowanie opisanych miejsc w oparciu o kryteria tematyczne (np. mapy Google).

Na podstawie opisów poszczególnych miejsc powstawałyby opisy poszczególnych miejscowości.Byłyby to tradycyjne, ogólne opisy, jakie dziś spotykamy np. w przewodnikach turystycznych, ale z tą różnicą, iż zasób informacji pochodziłby z możliwie jak największej ilości dziedzin. Wirtualny charakter owej bazy pozwoliłby uzyskiwać te opisy na różnych płaszczyznach w zależności od rangi jednostki. Tak jak dziś mamy np. Geoportal, gdzie używając "lupy" otrzymujemy coraz bardziej szczegółowe zdjęcia satelitarne aż do skali umożliwiającej nam analizę rozmieszczenia katastrów nieruchomości tak samo moglibyśmy w Wirtualnej Bazie Wiedzy Regionalnej za pomocą "lupy" otrzymywać informacje dla terenów coraz mniejszych, aż ostatecznie dla pojedynczych katastrów nieruchomości .

W związku z tym Wirtualna Baza Wiedzy Regionalnej mogłaby być czymś więcej, niż dziś jest Wikipedia. Jej funkcjonowanie można byłoby mniej więcej przyródnać do serwisu Wikimapia, gdzie w zależności od powiększenia pojawia nam się coraz więcej jednostek z edytowalnym interfejsem danych.

Witrualna Baza Wiedzy Regionalnej zawierałaby szczegółowy opis miejscowości jako efekt syntezy opisów poszczególnych miejsc (jednostek podrzędnych) znajdujących się w granicach tej miejscowości.