Wirtualna Baza Wiedzy Regionalnej

Ujednolicenie informacji dotyczących konkretnego miejsca.

6. RODZAJ INFORMACJI. KTO MÓGŁBY ZBIERAĆ DANE.

Informacje pochodziłyby z różnych dziedzin, jak np.: geografii, biologii, historii, socjologii (problemy społeczne), etnografii oraz wielu nauk specjalistycznych (hydrologii, botaniki, geologii, itd.).

Podane dziedziny mają charakter przykładowy. Każda z nich składa się ze ściśle okreslonych specjalizacji, w obrębie których także dane byłyby gromadzone. Byłoby to zadanie dla osób wąsko wyspecjalizowanych.

Finalnym efektem Wirtualnej Bazy Wiedzy Regionalnej byłoby stworzenie elektronicznej syntezy informacji, w której każda zebrana informacja zawierałaby swoje źródło pochodzenia wyrażone w postaci przypisu lub cytowania (za wyjątkiem informacji zdobytych w wyniku wywiadu środowiskowego). Podstawą funkcjonowania tej gigantycznej bazy informacji byłoby "słowo klucz" odnoszące się zarówno do problemu wąskiej dziedziny jak i miejsca wskazanego na mapie, gdzie te problem występuje.

Ryc. 11. Uproszczony mechanizm powstawania Wirtualnej Bazy Wiedzy Regionalnej.

Informacje końcowe, podlegające finalnej syntezie można podzielić na zmienne i stałe tak jak na poniższym schemacie. Oczywiście podział ten jest fikcyjny, ponieważ nawet informacje zaliczane do stałych też się ostatecznie zmieniają. Zmiana ta jest zauważalna w skali ludzkiego życia. Równie dobrze mógłby funkcjonowac podział na dane zmieniające się szybciej i dane zmieniające się wolniej. W każdym bądź razie dla danych stałych częste aktualizacje nie byłyby wymagane tak często, jak w przypadku danych zmiennych.

Ryc. 12 Przykładowy podział na dziedziny stałe i zmienne.

Osobami przystępującymi do pracy nad Wirtualną Bazą Wiedzy Regionalnej powinny:

  1. - być zainteresowane najbliższą okolicą swojego zamieszkania lub jakimkolwiek innym terenem, w którym lubią spędzać najwięcej swojego czasu.
  2. - być specjalistami w swoich wyuczonych lub hobbystycznych dziedzinach
  3. - chcą zastosować swoja wiedzę w wymiarze praktycznym, pracować w zawodzie zgodnym z ich wykształceniem, itp.

Do wymienionych aspektów należy dodać, iż praca osób zainteresowanych okolicą własnego miejsca zamieszkania, osób chcących połączyć to ze swoją pasją lub kierunkiem kształcenia przyczyni się do wydajniejszych efektów pracy. Nie uważam jednak, że musza być to konkretnie takie osoby. Po prostu ważne aby za to przedsięwzięcie odpowiedzialne były osoby specjalizujące się w swoich dziedzinach, gdzie np. geolog będzie zbierał informacje o skałach, hydrolog o wodach, historyk o wydarzeniach, itp.