Wirtualna Baza Wiedzy Regionalnej

Ujednolicenie informacji dotyczących konkretnego miejsca.

5. OBSZARY WYJŚCIOWE I SPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCH

Obszar wyjściowy powinien być źródłem gromadzenia danych. Dla porządku powinien być to obszar najmniejszy w relacji do obszaru wyższego rzędu. Taki obszar łatwo można spenetrować oraz sporządzić kartowanie terenu. Trudniej będzie natomiast zdobyć informację na jego temat. W tym przypadku konieczne bedzie odwołanie się do wyższej jednostki administracyjnej lub regionu geograficznego czy historycznego, który został opisany.

Przykładem takiego obszaru wyjściowego może być:

  1. - działka lub kataster
  2. - przysiółek lub osiedle
  3. - wieś lub małe miasto

Następnym krokiem byłaby synteza zebranych danych polegająca na "scaleniu" wszystkich obszarów "wyjściowych" podlegających obszarom nadrzędnym (np. gminom, powiatom, itd.) aż do momentu powstania bazy informacyjnej obszaru. Obszarem tym może być państwo, makroregion geograficzny, itp. Upraszczając korelacja informacji ze wszystkich mniejszych obszarów wchodzących w skład jednego, większego (np. korelacja informacji z kilku wsi wchodzących w skład gminy). Należy mieć pełną świadomość tego, iż szereg informacji w poszczególnych jednostkach będzie się powielać, a także oddziaływać na jednostki sąsiednie.

W mojej opinii należy brać pod uwagę 5 podstawowych źródeł pozyskiwania danych:

  • 1) Literatura (książki, mapy, przewodniki, prasa) - dobry sposób na pozyskanie danych na temat niewielkich obszarów pod warunkiem, iż literatura na jego temat jest bogata. Czasem bowiem z literaturą szczegółową dotyczącą danego obszaru może być ciężko. Chcąc skutecznie zdobyć informację na temat naszego obszaru wyjściowego trzeba odwołać się do: map topograficznych w tym także map wirtualnych (w dalszej kolejności szczegółowych map turystycznych), przewodników turystycznych (ewentualnie folderów informacyjnych), informacji z prasy(dobrze byłoby prześledzić lokalne gazety i biuletyny najlepiej od początku wydania) oraz wszelakie zapiski archiwalne(urzędy, kościoły). W przypadku informacji naukowych pomocne byłyby platformy cyfrowe wydawnictw naukowych oraz wyszukiwarki specjalistycznych dziedzin naukowych , jak np. Google Scholar. Do wglądu byłaby również dokumentacja firm i instytucji w celu zdobycia informacji o aktywności gospodarczej danego regionu.
  • 2) Badania terenowe (penetracja terenu, kartowanie terenu, badania labolatoryjne) - mogłyby stanowić uzupełnienie informacji z literatury.
  • 3) Dane statystyczne (GUS, źródła lokalne, badania własne) - jw. uzupełnienie informacji z literatury.
  • 4) Fotografie - istotne w zwłaszcza w przypadku miejsc trudno dostępnych, pozbawionych dokumentacji wirtualnej. Dawniej taką role pełnił serwis Panoramio.com. Dziś wkracza tutaj m.in. Street View, gdzie każdy użytkownik wyposażony w kamere sferyczną może dotrzeć do takiego miejsca i wykonać pełną fotograficzna dokumentację.
  • 5) Wywiady społeczne - stanowiące końcowe uzupełnienie informacji niepełnych w literaturze i innych dokumentach. Wywiady środowiskowe dawałyby możliwość odtworzenia najnowszej historii najmniejszych jednostek terytorialnych czyli katastrów lub działek. Opierając się na prowadzonych przez serwisGeoportal2.pl aktualizacji map geodezyjnych, które opierają się w dużej mierze na pracy terenowej i kontaktem z mieszkańcami można by było informacje na temat poszczególnych działek zdobywać już przy okazji.