Wirtualna Baza Wiedzy Regionalnej

Ujednolicenie informacji dotyczących konkretnego miejsca.

3. WSTĘPNE ZAŁOŻENIA WBWR

Osobiście widzę 3 podstawowe założenia tego projektu:
- Stworzenie bazy danych dla możliwie jak najmniejszego obszaru ,
- Współpraca z istniejącymi już bazami informacyjnymi jak Google czy Wikipedia ,
- Aktywizacja zawodowa społeczenstwa, polegająca na utworzeniu nowych miejsc pracy dla osób powołanych do realizacji projektu.