Wirtualna Baza Wiedzy Regionalnej

Ujednolicenie informacji dotyczących konkretnego miejsca.

2. ISTOTA POMYSŁU

Spójrzmy na dwa przykładowe, odmienne regiony zaprezentowane w przykładowych narzędziach (aplikacjach) turystycznych, jakimi są Tripadvisor i OsMand.

Ryc. 1 Porównanie szczegółowej mapy Krosna (po lewej) oraz Cambridge (po prawej) w aplikacji OsMand. Jak mogłeś zauważyć więcej szczegółów prezentuje mapa Cambridge.
Ryc. 2 70tys. Miasteczko Aylesbury (Wielka Brytania) na podstawowej mapie TripAdvisora wraz ze wszystkimi miejscami wartymi uwagi.
Ryc. 3 70tys. Miasto Przemyśl na podstawowej mapie TripAdvisora wraz ze wszystkimi miejscami wartymi uwagi.

Obie platformy popularne są w Europie Zachodniej, natomiast ich zawartość znacznie gorzej wypada w przypadku Europy Środkowej, w tym także i Polski. Wynikać może to z tego, że moda na korzystanie w tych aplikacji jeszcze do Polski nie dotarła. W takim przypadku musimy sie zadowolić jedynie najbardziej popularnymi miejscami, które opracowane są najlepiej. Podobne wrażenie odnosi się również gdy penetruje się Wikipedię wraz z Jej siostrzanymi projektami, skąd o pewnych miejscach dowiemy się dużo, a o innych praktycznie wcale.

Mając na uwadzę te spore nierówności informacyjne pomiędzy regionami, a także różnorodność platform dostarczających wiadomości na temat danego miejsca zasadniczą ideą tego projektu byłoby połączenie wszystkiego w jedną całość. Zaowocowałoby to stworzeniem jednej wielkiej bazy informacyjnej, z której każdy mógłby korzystać w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na Ziemi. Baza informacyjna dotyczyłaby każdego miejsca na Ziemi!

Artykuł zawiera jedynie niektóre drogi, które można byłoby zastosować. Nie odwołałem się póki co do żadnej literatury specjalistycznej na ten temat. Idea ta wyrosła na bazie przekazu informacji. Z racji, iż jestem geografem przytoczone przykłady odwołuja się w dużej mierze do tej dziedziny.

Na świecie jest wiele innych platform informacyjnych dotyczących różnych obszarów. Jest także dużo portali z mapami, nie wspominając już o całej machinie OpenstreetMap, która w połączeniu z aplikacja Leaflet oferuje nam szereg mam tematycznych do wykorzystania w wielu dziedzinach wiedzy. Swoją uwagę ogólnie skupiłem na narzędziach oferowanych przez open source. Tym samym jestem świadomy, że części z nich jeszcze nie znam. Podsumowując tą cześć artykułu chciałbym zaprezeotować stopień szczegółowości informacji dla małych miejscowości prezentowany przez niektóre, znane nam narzędzia.

Ryc. 4 Wieś Bratkówka w województwie podkarpackim na mapie Targeo.
Ryc. 5 Wieś Bratkówka w województwie podkarpackim na zdjęciach satelitarnych Google.
Ryc. 6 Wieś Blishkovyci na Ukrainie na zdjęciach satelitarnych Google.
Ryc. 7 Czeska wieś Vysonin na jednym najdokładniejszych krajowych portali mapowych mapy.cz.
Ryc. 8 Dostępne warstwy w serwisie mapy.cz (fotograficzna, ogólna, lotnicza, drogowa, katastralna, historyczna, zabudowy)

Jak widać na powyższych przykładach każdy prezentuje różny, aczkolwiek zbliżony do siebie interfejs przedstawiający mapy interesującego nas obszaru. Jeśli chodzi o informacje to z tym dla mniejszych, mało atrakcyjnych miejscowości bywa gorzej. Pojawiaja się jedynie drobne przedsiębiorstwa oraz obiekty użyteczności publicznej. Pomocnym narzędziem dla sporządzenia bazy informacji o tych miejscowościach może być warstwa map historycznych, prezentująca układ ówczesnej zabudowy, przebieg cieków wodnych, itp. Innym przykładem mogą być zdigitalizowane mapy obszarów leśnych, które ostatnimi czasy także wyrastają jak grzyby po deszczu. Kiedy sięgniemy do map Geoportalu, pokażą nam się dużo bardziej szczegółowe zdjęcia satelitarne. Na dodatek dochodzi też prężnie rozwijająca się platforma OpenstreetMap oraz WikiMapia Map, gdzie każdy użytkownik może wzbogacać baze informacji w oparciu o swoją wiedzę na temat danego terenu. Moim zdaniem jest to wciąż nie wystarczająca ilość informacji, zwłaszcza dla obszarów peryferyjnych.