(Google) Travel Guide

Aplikacja dla pracowników branży turystycznej oraz indywidualnych turystów

3. INTERFEJS DLA TRASY GOTOWEJ

Podstawowy interfejs narzędzia składałby się z dwóch opcji:
- wyboru biura podróży i dalej konkretnej wycieczki (select travel agency) (Ryc.5,6),
- utworzenia własnej wycieczki w oparciu o wybór własnej destynacji wraz z trasą przejazdu (create your own trip).

Ryc.5 Zarys interfejsu w zakresie wyboru gotowych tras
Ryc.5 Zarys interfejsu w zakresie wyszukiwania biura podróży oraz przygotowania wycieczki własnej

Przeanalizujmy przykładowy scenariusz przygotowania trasy dla naszej wycieczki. W moim przypadku będzie to jedna z wycieczek realizowanych przez biuro turystyczne Omnibus z Iwonicza-Zdroju, z którym współpracuję.

Załóżmy, że biuro turystyczne Omnibus zleciło nam pilotaż do Vrbova w najbliższym czasie. Musimy teraz odnaleźć to biuro w bazie dostepnej w niniejszej aplikacji, a nastepnie wybrać odpowiednią wycieczkę organizowaną przez to biuro spośród kilkunastu realizowanych regularnie. Następnie należałoby przygotować narzędzie do wycieczki czyli ustawić odpowiednią trasę (po uprzedniej konsultacji z biurem lub z samym kierowcą) i zapoznać się ze szczegółami programu zwiedzania punktów docelowych. W danym miejscu nie jesteśmy w stanie pokazać grupie wszystkiego toteż część rzeczy trzeba wyselekcjonować m.in. w oparciu o wskazówki, jakich udzielono nam przy odprawie przed wycieczką. Po tym zostaje nam jeszcze zapoznanie się z organizacyjnymi ogólnikami wyjazdu takimi jak całkowita długośc trasy czy ramy czasowe imprezy. Na końcu przeglądamy trasę, którą pojedziemy, zwracając uwagę na dodatkowe miejsca postoju grupy, już poza programem wycieczki. Po uznaniu, że wszystko już jest gotowe można byłoby wówczas wszystko zatwierdzić. Na tym etapie moglibyśmy otrzymać "zawartość merytoryczną" wycieczki pokazującą nam co pokazywać i o czym opowiadać w danym momencie.

Biuro podróży moglibyśmy odszukać na 2 sposoby:
- wpisując nazwę własną biura,
- wpisując nazwę miejscowości, w której biuro ma siedzibę (Ryc. 7,8)

Ryc.7 Wybór poprzez nazwę własną biura podróży.
Ryc.8 Wybór poprzez podanie miejscowości.

Po odnalezieniu naszego biura, co nie powinno byc trudne należałoby nacisnąć przycisk "Select" po czym aplikacja skierowałaby nas dalej. Kolejnym etapem byłby wybór właściwej wycieczki spośród kilkunastu, które biuro Omnibus organizuje regularnie. Pamiętamy, że mamy jechać na wycieczkę do Vrbova, więc takiej szukamy (Ryc.9,10).

Ryc.9 Wybór wycieczek.
Ryc.10 Wybór wycieczek.

Po odnalezieniu wycieczki do Vrbova dowiedzielibyśmy się, że mamy się zatrzymać jeszcze w 3 innych miejscach (ustawionych zawsze w kolejności zwiedzania): Preszowie, Lewoczy i Bardejowie. Wszystkie te informacje wyświetlałyby się w "nazwie" wycieczki (Vrbov, Presov, Levoca, Bardejov). Wyboru dokonywalibyśmy naciskając Select. Przy głównym panelu wycieczki do Vrbova widziałbym 3 opcje:
- wyboru trasy (opcjonalnie) (select optional route), która byłaby uprzednio wgrana dla warunków "normalnych", gdzie kierowca porusza się bez żadnych objazdów, itp. najszybszą drogą do wyznaczonych destynacji. Aplikacja przewidywałaby również istnienie co najmniej jednej dodatkowej trasy B route B, aktywnej na wypadek zakłóceń na trasie A, które wymuszałyby przejazd tą trasą w celu oszczędności czasowych,
- szczegóły miejsc docelowych (destination details), zawierające ogólnikowe plany miast, albo tras przejścia pomiędzy interesująxcymi obiektami,
- szczegóły wycieczki (trip properties), stanowiące ogólnikowe elementy organizacyjne imprezy takie jak liczba kierowców czy sugerowane ramy czasowe wyjazdu (Ryc.11).

Ryc.11 Zakładka z wycieczką do Vrbova.

Wybierając trase otrzymywalibyśmy okienko z jej podglądem (route preview), gdzie istniałaby rownież możliwość powiększenia w celu uzyskania większej ilości szczegółów (click to enlarge). Wtenczas moglibyśmy przeanalizować pełną mapkę przejazdu z zaznaczonym miejscem wyjazdu (basic location), dodatkowymi przystankami (additional stops), pozostałymi celami wycieczki (another destinations) i w końcu głównym miejscem docelowym, do którego się udajemy (main destination). Ważnym elementem, podkreślającym kolejność zwiedzania poszczególnych miejsc byłby kierunek wycieczki (route direction) (Ryc.12,13).

Ryc.12 Podgląd trasy wycieczki do Vrbova.
Ryc.13 Szczegóły trasy wycieczki do Vrbova.

Po wyborze szczegółów miejsc docelowych (destination details) otrzymywalibyśmy listę wszystkich miejsc, które są wpisane w kanon interesującej nas wycieczki. Byłyby one zestawione w postaci tabeli, która zawierałaby również opis (description) oraz typ danego miejsca w zależności od tego czy jedziemy je zwiedzać (visit), czy będziemy w nim wypoczywać (rest). Zakładka miejsc docelowych uwypukliłaby nam także główny cel wycieczki (main destination) (Ryc.14)

Ryc.14 Podgląd listy miejsc docelowych.

Wybierzmy sobie na przykład Lewoczę. Powinniśmy wtenczas uzyskać zakładkę z zawartością planu centrum Lewoczy, również z możliwością powiększenia (click to enlarge) (Ryc.15)

Ryc.15 Szczegóły miejsca docelowego - Lewocza.

Po wybraniu szczegółów wycieczki (trip properties) otrzymalibyśmy takie informacje jak:
- kraj docelowy (destination country), w naszym przypadku Słowacja,
- liczba granic do przekroczenia (borders), w naszym przykładzie 1, aczkolwiek w strefie Shengen sprawa póki co mało istotna,
- czas trwania wyjazdu (duration), u nas jest to 1 dzień,
- liczba kierowców (drivers). Dla naszej wycieczki jest tylko 1 kierowca,
- liczba przystanków (stops), na nasze wycieczce jest ich 6, w tym 4-ma są miejsca docelowe, a pozostałe 2 na zakupy, toaletę, itp,
- czas odjazdu (departure time), dla tej wycieczki z reguły jest to 6:30,
- czas powrotu (arrival time) dla tej wycieczki jest to 22:00,
- całkowita długość trasy (total length), dla naszej wycieczki wynosi 443km,
- całkowita długość trasy zmodyfikowana (modify total length), dostępna tylko w momencie zaaplikowania alternatywnej trasy przejazdu (Ryc.16).

Ryc.16 Szczegóły wycieczki do Vrbova.

We wszystkich zakładkach, które wyświetlalibyśmy dostępny byłby klawisz "Go!", który po naciśnięciu skierowałby nas na trasę. Poniżej ilustracja z fragmentu nawigowanej trasy - miasto Svidnik ze wszystkimi zabytkami. Możliwość powiększenia byłaby również możliwa (Ryc.17).

Ryc.17 Przykład wyglądu aplikacji w użytku - miasto Svidnik ze wszystkimi zabytkami oraz kierunkami merytorycznego wykorzystania trasy.

Nie trudno zauważyć również, że pokazana trasa ma różne kolory. Kolor czerwony byłby standardowym i tam raczej omawiałoby się widoczne z bliska zabytki. Kolor niebieski i brązowy dotyczyłby możliwości rozwinięcia tematów "wolnych" związanych z miasteczkiem Svidnik. Na uwagę zasługuje również fakt, iż na załączonej mapce nazwy ulic nie są "przykryte" kolorem trasy w celu zapewnienia ich czytelności. W każdym momencie, podczas realizacji wycieczi istniałaby opcja powrotu do jej szczegółów po kliknięciu przycisku "Back", a po jej zakończeniu aplikacja wyłączałaby trasę automatycznie i wracała do głównego interfejsu (Ryc.18).

Ryc.18 Wizualizacja czołowego interfejsu aplikacji.