(Google) Travel Guide

Aplikacja dla pracowników branży turystycznej oraz indywidualnych turystów

2. ISTOTA APLIKACJI

Funkcjonowanie tejże aplikacji polegałoby na technologii See-Know (Widzisz-Wiesz). Z kolei technologia See-Know polegałaby na tym, że osoba jadąca w dane miejsce lub z niego powracająca otrzymywałaby na bieżąco informację o obiekcie lub miejscu aktualnie widzianym. Ponadto zawartość informacyjna aktualnego położenia w terenie dzieliłaby się na 3 części (Ryc.1,2,3,4) wliczając w to:
- obiekty najbliższe (closest area), leżące w bezpośrednim sąsiedztwie trasy (oznaczone numerem 1),
- obiekty dalsze, położone w miejscowościach sąsiednich, oddalonych kilka km, które dla obserwatora z trasy są nadal dobrze widoczne (adjacent area) oznaczone numerem 2,
- obszary najbardziej odległe, widoczne jedynie przy dobrej pogodzie, jak np. pasma górskie (remote area) oznaczone numerem 3.
Trasę oznaczono literą "R" (route).

Ryc.1 Schemat rozmieszczenia interesujących obiektów na trasie przejazdu: 1 - obiekty najbliższe (closest area), widoczne jako większe; 2 - obiekty dalsze (adjacent area), widoczne jako mniejsze, rozmieszczone w odległości kilku km; 3 - obiekty (obszary) odległe (remote area) stanowiące tło (najczęściej są to góry albo zamki).

Poniżej na Street View zaprezentowano szczegóły:
- najbliższe obiekty (closest area) znajdują się wzdłuż drogi i są widoczne w pierwszym rzędzie,
- obiekty bardziej oddalone (adjacent area) widoczne są na drugim planie pod warunkiem, że nie przysłaniają ich obiekty najbliższe,
- obiekty najdalsze (remote area) mogą być wspomniane (opisane) w momencie, gdy podczas naszego przejazdu nie znajduje się nic interesującego.

Ryc.2 Obiekty najbliższe położone przy drodze (closest area), w stosunku do obiektów dalszych (adjacent area), ale wciąż bliskich miejscowości Dukla, jak np, góra Cergowa.
Ryc.3 Obiekty dalsze (adjacent area), jak np. Kopalnia Ropy Naftowej w Bóbrce w stosunku do obszarów najdalszych (remote area), jak Pogórze Dynowskie z najbardziej wybitną Górą Królewską.
Ryc.4 W momencie, kiedy w naszym najbliższym otoczeniu nie ma interesujących obiektów swoją uwagę można byłoby skupić na obszarach najdalej widocznych (remote area), gdzie w tym przypadku jest to Pogórze Dynowskie.

Z aplikacji mogliby korzystać nie tylko zwykli turyści, ale oczywiście piloci i przewodnicy. Taka osoba po otrzymaniu informacji od biura podróży którędy dokładnie jedzie mogłaby sobie wgrac całą trasę, która w miare upływu przejechanych kilometrów ładowałaby się, przywołując informację na temat aktualnie mijanych miejsc oraz tematy wolne, i ciekawostki. Wszystko stanowiłoby zdrową wypadkową informacji z wielu źródeł zarówno z literatury jak i z sieci. W ten sposób pilot, czy przewodnik realizujący wycieczkę zorganizowaną z danego biura podróży miałby szczegółowy wgląd w trasę przejazdowa oraz miejsca docelowe. Aplikacja pełniłaby rolę narzędzia wspomagającego dla pracy ustnej pilota lub przewodnika turystycznego.