Galerie specjalistyczne

Udostępniam moje fotografie dotyczące geografii i staram się opisywać wszystkie zjawiska na miarę tego, co możesz znaleźć w literaturze naukowej.

Teren

Czyli geologia, hydrologia, geomorfologia i gleby.

Tutaj znajsziesz specjalistyczne zdjęcia obiektów, które są zróżnicowane w zależności od rodzaju terenu. Zdjęcia te mogą służyć jako klucz do rozpoznawania obiektów, skał, gleb, itp.