Świty i zmierzchy

Zjawiska atmosferyczne związane ze wschodem i zachodem Słońca.

Największy projekt, który wykonuję. Jest to miejsce, gdzie chciałbym się podzielić swoimi obserwacjami świtów, zmierzchów oraz momentów związanych ze wschodem i zachodem naszej dziennej gwiazdy. Każda obserwacja zawiera szczegóły zdjęcia, szczegóły lokalizacji oraz datę. Prezentuję również stosowne obliczenia wraz ze schematami odnoszącymi się do całej półkuli.

Główny cel tego projektu to:

wpływ czasu trwania świtu i zmierzchu na zróżnicowanie zużycia energii elektrycznej.

Z podstawowych wniosków wynika, iż dopóki Słońce nie zanurza się głębiej niż na 4 stopnie poniżej horyzontu nie ma potrzeby używania światła na zewnątrz budynku. (a także wewnątrz budynku z oknem skierowanym na zachodzące Słońce). Więcej


Podzieliłem ten projekt na kilka części, które widnieją poniżej: