Trwające projekty

Projekty, które są w trakcie realizacji od dłuższego czasu.

Są to zbyt obszerne projekty aby można było je zakończyć w krótkim czasie. W konsekwencji zostały one podzielone na mniejsze części. Niektóre z tych części zostały zakończone, lecz nie mogą figurować jako gotowe, dopóki realizacja całego projektu nie zostanie zakończona.