Geoturystyka w gminie Wojaszówka

Sposoby podkreślenia turystycznego charakteru obszaru.

Inwentaryzacja przyrody nieożywionej jest niezbędna do oceny potencjału geoturystycznego danej jednostki terytorialnej. Na początek warto zaznaczyć iż obiektem geoturystycznym staje się ten obiekt, który poprzez swoje walory turystyczne, edukacyjne, itp. zaczyna służyć społeczeństwu. Jest to takze obiekt odpowiednio oznakowany. Jego istnienie i turystyczna funkcjonalność wpływa pozytywnie na walory krajoznawcze danego obszaru.
W przypadku gminy Wojaszówka takich opisanych obiektów mamy dosłownie kilka. Zdecydowana większość to typowe formy przyrody nieozywonej, które mogą stać się w przyszłości obiektami geoturystycznymi gdy zostaną podjęte kroki w tym kierunku. Na bazie przeprowadzonej samodzielnie inwentaryzacji obiektów w latach 2008-2010 mogę sugerować, że geoturystyka w gminie Wojaszówka ma duze szanse rozwoju.

Gromadzenie danych o obiektach opieram na kwestionariuszu inwentaryzacyjnym, który zawiera całość zdobytych przeze mnie informacji w terenie w połączeniu ze współczesnymi narzędziami systemów informacji geograficznej (GIS). Wzory kart dokumentacji geostanowisk zaczerpnąłem z publikacji kilku autorów. Pozwoliłem je sobie nieco zmodyfikować ze względu na dostępność współczesnych narzędzi umożliwiających np. geotagowanie, wobec czego inwentaryzacja obiektów ma wirtualny charakter.

Zdobyte dane o istniejących obiektach oraz wartościowych miejscach z punktu widzenia przyrody nieozywionej podzieliłem na 3 podstawowe grupy:

A. Dane terenowe
- zawierające przede wszystkim opis terenowy wraz z rysunkiem poglądowym, fotografie, informacje na temat dostepności oraz aktualnym stanie użytkowania, forma obiektu i stopień zachowania.
B. Dane multimedialne
- do których zaliczyłem lokalizację na mapie (Openstreetmap) wraz z jej opisem (sposób dojazdu), dane katastralne oraz opcję street view (w miejscach, gdzie jest możliwa).
C. Literatura
- pozwalająca na uzupełnienie informacji takich jak proponowany status obiektu, mozliwe kierunki zagospodarowania obiektu, wartość oraz piśmiennictwo na jego temat.

Uzupełnienie informacji terenowych oraz narzędzi systemów informacji geograficznej (GIS) pozwala mi dokonać waloryzacji poszczególnych obiektów ze względu na ich wartości naukowe, przestrzenne, ekologiczne, kulturowe,wizualne i przede wszystkim użytkowe.
Na bazie wspomnianych przeze mnie narzędzi służących inwentaryzacji na terenie gminy Wojaszówka oraz stosownej literatury powstało kryterium klasyfikacji obiektów przyrody nieozywionej oparte na wartościach punktowych poszczególnych obiektów.

Wstęp do bazy obiektów geoturystycznych gminy Wojaszówka znajdziesz tutaj.