Geoturystyka w gminie Wojaszówka

Sposoby podkreślenia turystycznego charakteru obszaru.

Gmina Wojaszówka jest położona w zachodniej części województwa podkarpackiego w południowo-wschodniej Polsce. Obszar ten jest częścią Zewnętrznych Karpat Zachodnich (Beskidów Zachodnich), regionu fizyczno-geograficznego rozciągającego się w południowej Polsce. Ta część Karpat zbudowana jest z fliszu, na który składają się piaskowce, łupki i mułowce. Położenie gminy Wojaszówka stwarza duże szanse na rozwój geoturystyki. Po inwentaryzacji obiektów oraz opracowania mapy geoturystycznej wraz z przewodnikiem będzie szansa na promocję licznych obiektów przyrody nieożywionej tego obszaru.

Projekt ten jest kontynuacją mojej pracy magisterskiej, której cel oparty był‚ na zbieraniu informacji na temat obiektów przyrody nieożywionej w mojej rodzinnej gminie w celu stworzenia inwentaryzacji geotuystycznej i opracowania przykładowych tras turystyczno-edukacyjnych.

Główne cele projektu:

- ochrona obiektów przyrody nieożywionej
- zachęta turystów do zatrzymania się w regionie
- edukacja przyrodnicza dla turystów i lokalnych mieszkańców