Artykuły

Masa tekstu, dużo wiedzy

Zawsze lubiłem dużo czytać. Zwykle koncentruję się na literaturze naukowej. Poza własnymi publikacjami i artykułami, które przygotowuję zdecydowałem zamieścić odsyłacze do największych światowych baz tekstów naukowych.

Zobacz poniższe linki:

 • The Wiley Library
 • Google books
 • Google scholar
 • Nature
 • Science
 • The Research Gate
 • Springer
 • Elsevier
 • Academia
 • Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
 • Portal Komunikacji Naukowej